Iatà-ne din nou în Canada, trecere de frontierà deja experimentatà, nu suntem întrebati dacà avem arme ci direct unde sunt ele, în mod hotàrât nu ne vom obisnui niciodatà cu ideea de a putea purta o armà...Trecem din nou prin Prince Rupert, unul din putinele orase care au dreptul de a nu ne place de 2 ori, nici la dus, nici la întors. Incepem un drum lung înspre Jasper si Banff înainte de a trece înapoi în Statele Unite. Intre timp am schimbat programul pentru a rula mai putin, nu vom traversa deci Canada din vest în est, nu vom trece prin Quebec cu regretul de a nu onora multe invitatii primite în timpul càlàtoriei, stim Doina si Dragos, nici pe a voastrà nu o vom putea onora cu mare regret...dar în càutarea ritmului càlàtoriei încercàm sà rulàm mai putin si sà profitàm mai mult de locurile prin care trecem...
K'san, un mic sat cu traditie indianà a pàstrat relativ intacte traditiile prin norocul de a se fi situat în afara drumurilor de comert de importantà. Un sat indian reconstruit prin anii 70 cu sigurantà cel mai bun exemplu de muzeu pe care l-am întâlnit, frumos, complet, realizat de oameni pasionati fàrà îndoialà.
K'san Diversele case se pot vizita, o scenografie foarte interesant retraseazà momente importante ale comunitàtii, din pàcate, nici poze nici filme nu sunt admise, ràmânem doar cu o foarte plàcutà amintire.
Imprejurimile orasului Jasper
Cascada Athabasca
Suntem pe "continental divide" separarea între placa atlanticà si pacificà, locul nu a fost în trecut chiar asa de pacific...miscàrile tectonice sunt impresionante, ceea ce a fost odatà o câmpie s-a rupt si ridicat direct fàcând un unghi impresionant. Dacà prima pozà nu este destul de clar, poate a doua...
Inceputul autostràzii ghetarilor, considerat de National Geografic ca unul dintre cele mai frumoase 10 drumuri pe Pamânt, nu vom fi noi cei care vor pune în îndoialà...
Columbia Icefield. Ca sà situàm, imaginea din stânga, camperul este undeva mic lângà lac, iar imaginea din dreapta se situeazà chiar în spate. Ghetarul se retrage cu o mare vitezà, râul provine din topirea lui, plimbàrile pe ghetar sunt foarte periculoase, morene vizibile si mai ales invizibile reprezintà un mare pericol.
O micà plimbare în familie... A doua zi sub ochii nostri o parte din ghetar s-a pràbusit, impresionant !
Pentru copiii este un parc de distractii chiar daca nu toatà lumea este fericità de a fi fotografiatà. Este drept cà era frig, noaptea ninsese...
Ne làsàm furati de magia locului si uitàm cà suntem în altitudine si deci trebuie sà stàm cu ochii pe cer. A patra imagine, descoperim târziu norul, ne vom întoarce la camper pe o furtunà de zàpadà...
A doua zi - pagina bàietilor - Uite Liviu cum iar am dubii cu talia rotilor...Pe al lor scrie Canada, pe al nostru, Motorhome, suntem mai smecheri...Autobuzele 6x6 (cu cauciucuri cu o presiune foarte joasà) au fost concepute special pentru Columbia Icefield. Urcà pe ghetar pe o pantà înspàimântàtoare de mai bine de 45 grade. Cum a spus soferul, dacà ne este fricà, sà facem ca el, închidem ochii... Sus în stânga, primele mijloace de transport turistice pe ghetar. Bàietii sunt în al saptelea cer !!!
Sus pe ghetar, bun, facem poza si ne întoarcem exact pe aceiasi pasi, da bàieti?
In toate pàrtile este superb, este enervant, pierzi pânà si orice discernàmânt în a mai face poze...
Lake Louise, "fàrà" si "cu". Noi preferàm "cu"...dar punem si "fàrà" pentru puristi... Superb, în ciuda frecventàrii incredibile, dar ce trebuie sà fie aici în luna august??? Singurul pàcat, asa zisul "Chateau" (nu, nu-l veti vedea în poze) care este pentru acest lac ceea ce este cuiul pentru un pneu, iatà deschisà o petitie pentru demolarea sa... numele de castel ràmâne totusi relativ, s-ar da asect nume la orisice doar doar sà se vândà camere prin internet...
Jos, Lake Moraine, la numai 15 km de lake Louise mult mai putin frecventat (si fàrà chateau !) ne-a procurat o deosebità plàcere, din pàcate, din cauza limitàrii la bord familia se scindeazà pentru prima datà în càlàtorie...bàrbatii plecând singuri cu kayakul fàcând dovadà de o mare dozà de misoginism...
1.Bàieti, asteptati-o si pe mama...da, este acolo în pozà...2. Dacà Matei si Vlad vor sà devinà alpinisti, promitem sà nu protestàm...3.Mamà de alpinisti cu puf, cu tot echipamentul necesar, pânà la sfori...chiar dacà deocamdatà ele leagà masinutele...
Secretul pàrintesc al unei dupà amieze reusite - càutati un lac glaciar, parcati camperul chiar în fatà...asta da, vacantà pentru toti!

Trebuie sà ne gràbim, ne cam prinde iarna din urmà...Inainte de a trece din nou în Statele Unite trecem prin Waterton National Park, locul ne încântà, vom petrece 3 zile de adevàratà vacantà (pare bizar spus asa dar và asiguràm cà nu este vacantà chiar în fiecare zi...) Pe malul lacului o gràmadà de castele din piatrà ne amuzà foarte tare...vom construi deci, modest castelul cel mai înalt ca semn de multumire...

Multumim Canada !

 

Povestea càlàtoriei