A trecut ceva timp de la ultima actualizare, este drept cà pentru noi timpul trece bizar de repede, devine o notiune din ce în ce mai greu de controlat (si nici nu ne prea obosim încercând...) Vladut tocmai remarca de curând cà " înainte timpul trecea mult mai încet? " De meditat...In orice caz, în tot acest timp cât am fost dati dispàruti am lucrat serios pentru un nou sit, exclusiv pentru activitatea noastrà profesionalà, sit care, dacà nu continuàm sà cedàm nervos în fata fiecàrei plàji mexicane, precum am început, va exista pe la jumàtatea lui decembrie! Cei interesati de partea invizibilà (deocamdatà) a icebergului pot fi tinuti la curent, doar spuneti-ne! Când và spunem cà nu suntem în vacantà stim cà stârnim zâmbete, si totusi este adevàrul, pe cuvânt... Nu am fost deci, foarte seriosi în ultimul timp dar cât de bine este sà ti-o permiti fàrà a împiedica buna rotatie a pàmântului...
Dedicàm aceastà actualizare lui Michaela, Radu, Marilena si Niculae, marii nostri fani !!! Michaela, toate emailurile tale, hàrtile, maniera în care urmàresti càlàtoria noastrà ne merge la suflet, esti tot timpul cu noi si ne încântà !!!
Intre timp am terminat cu Statele Unite, ni s-a pàrut bizar dupà atâtea luni...mai ales sà schimbàm o tarà în care cunoastem tot ce avem nevoie lansându-ne în aventura americii latine, redescoperind totul de la zero...chiar si condusul camperului ! Làsàm în urmà o tarà extraordinarà, prin naturà, istorie, prin paradoxurile ei... Ca societate, stil de viatà, nu totul este de aplaudat...
Ne vom aminti cu o nespusà plàcere de naturà... Ce lectie de umilintà !!! Imensitatea ei si sàlbàticia de neimaginat...Sentimentul unic de a fi constant pe altà planetà, de a admira momentele de amuzament, de decontractare pe care creatia si le-a permis, varietatea extraordinarà între peisajele lipsite de viatà si pàdurile de poveste (mai putin de o sutà de km în linie dreaptà separà valea mortii de  pàdurile de sequoia gigantici !!!)
Am apreciat particular securitatea pe care am resimtit-o în general, în particular pentru o tarà în care portul armei este un drept, chiar o onoare sau obligatie pentru multi, în ciuda deci, a imaginii de agresivitate pe care ne-a dat-o (dupà statistici o masinà din douà are o armà !)...am dormit în locuri extrem de izolate, în parkinguri, în orase în cartiere rezidentiale, lângà parcuri, pe plajà...într-o securitate totalà, ce plàcere, ce usurintà în organizarea càlàtoriei ! Oamenii minunati întâlniti în special pe coasta de vest, facilitatea de a càlàtori cu un camper ...Primirea lui Pusa si Vlad, Irina si Cristi... Vlad, Pusa, ne pare tare ràu cà nu am putut onora invitatia de a ne "despàduchia" la întoarcere dar era prea departe, vom face totul pentru a înneca pàduchii în oceanul Pacific în Mexic, si dacà nu este suficient, continuàm cu cel Atlantic si asa mai departe!
La opus, stilul de viata american ducând la false necesitàti ne-a surprins adesea, uneori chiar socat...citisem undeva cà dacà lumea întreagà ar lua stilul american drept model, ne-ar trebui 10 (zece) Pàmânturi pentru a subveni necesitàtilor tuturor, de meditat...clar, dacà ai nevoie de un motor de 6 litri, 8 cilindri pentru a merge la un supermarket...
Mâncarea, aaah, mâncarea, se pot spune multe si extrem de putine în acelasi timp...sunca cu miere ca alternativà a suncii cu zahàr, pâinea (sau oricare alt aliment de fapt) pufoasà ca zàpada în care ai mai multe elemente decât în tot tabloul sàracului si mult depàsitului Mendeleev (ce act de creatie, poti avea pânà la o sutà de ingrediente într-un tort- numàrate - adevàrati artisti...) am slalomat cum am putut, am încurajat toate fermele si brutàriile organice pe care le-am întâlnit, dar am si încercat 3 McDonalds-uri în 9 luni, trebuie sà recunoastem (dacà cumva apàrem într-o pozà sau pe la stiri sà nu trecem drept mincinosi...) Viata în armonie cu natura, foarte multe de zis, între simbiozà în anumite state si lipsà de respect în altele, pânà la violul naturii în jurul lui Vernal, o regiune extraordinarà !!! Ne vom opri aici cu lucrurile mai putin plàcute, dar experienta globalà, desi nu corespunde în nici un fel cu ceea ce ne imaginasem este extraordinarà, multumim din tot sufletul!!!

Yellowstone, Wyoming, unul dintre parcurile care ne fascinau, un megavulcan, probabil cel mai mare pe Pàmânt, atât de mare cà nu a putut fi reperat decât din spatiu....o erupere serioasà ca cele ciclice la fiecare 400 000 ani ar putea periclita serios viata pe Pàmânt. Magma este extrem de aproape de scoarta terestrà ceea ce creeazà toatà aceastà lume extraordinarà - aici sunt jumàtate din geyserele de pe tot Pàmântul !!! Geysere, vulcani noroiosi, lacuri în plinà fierbere, fumarole, lacuri de acid, coline care se formeazà aproape vàzând cu ochii împinse de magma subteranà, mirosuri de sulf si alte ouà putrezite...de toate pentru toate gusturile...
Culorile sunt extraordinare, unele chair par piscine de vis, altele dau un sentiment de sfârsitul lumii, de altfel în mod onest pe undeva îti vine sà admiri repede si sà pleci, la fel de repede...
O familie francezà càlàtorind ca noi, dar cele 2 Americi într-un an, este plàcut sà vedem cà nu suntem singurii nebuni în libertate...ne vom reîntâlni pe o plajà în Mexic, promis!
Old Faithfull, bàtrânul de încredere...în medie erupe la fiecare 90 de minute, pentru un spectacol asteptat de muuuulti interesati...
Marele canyon al parcului, mai putin cunoscut dar spectacular !
Prietenii nostri, bizonii, pe cât par de blânzi pe atât sunt de periculosi dacà se simt în primejdie....Circulatia se poate opri multà vreme la trecerea unei hoarde, dar nimeni nu protesteazà, am zice chiar spre bucuria tuturor. Alti prieteni, coiotii...Ei si Ilincuta ne-au cântat îndelung multe nopti în periplul nostru american.
Red Fleet, State Park, lângà Vernal, un loc putin cunoscut, o frumoasà descoperire. In tot periplul nostru, am fost particular de sensibili americii mai putin cunoscute, locuri extraordinare în afara circuitelor turistice, multe din ele cu mult mai interesante (din punctul nostru de vedere) decât altele mitice...
Ore de joacà, în timpul càrora dacà nu trebuie sà-i supraveghezi de serpi si lei de munte uiti cà ai copii...
La capàtul plimbàrii, urme de dinozauri, adevàrate, si poti sà pui mâna pe ele, sà le mângâi, ce bucurie de a trài asta în afara unui muzeu...
Tot în jurul lui Vernal, dintre cele mai frumoase si accesibile petroglife pe care le-am putut admira, minunate plimbàri !
Scoala pentru autodidacti...

Iaràsi Vernal, 40 km la sud, o zonà extraodinarà prin prezenta trecutului îndepàrtat. Muzeul din Vernal de altfel, extraordinar prin generozitatea si calitatea înformatiei subliniazà unicitatea acestei regiuni care trebuie prezervatà, urmele clare si atât de usor accesibile ale sutelor de milioane de ani ne învatà originile si evolutia vietii pe Pàmânt, dar în ultimii 5 ani s-a gàsit petrol, dintr-o datà dinozaurii nu par decât niste stràmosi ai vacilor, iar fosilele doar niste carcase abandonate, cui îi mai pasà...Foraje existà în lumea întreagà dar ce se face aici, într-o debandadà totalà este extraordinar. Utilizarea resurselor naturale ni se pare dintr-o datà nimic altceva decât un furt, un viol....
Fantasy canyon, un (fost) loc izolat de totul, în care natura s-a amuzat milioane de ani sà croseteze dantele din nisip pietrificat se regàseste în mijlocul unei curse nebune...Fondul sonor al imaginilor, urlete de camioane la sutà la orà ca într-o cursà de formula 1, foraje, explozii asurzitoare (copiii au fost terorizati, noi, martirizati), toate astea sub un soare generos si infinit, oameni bun faceti ceva !!!! (mà rog, mai ales, faceti altceva...) Revenim deci la falsele necesitàti cu motorul de 8 litri (stiu, erau 6 litri dar între timp au crescut motoarele) pentru a cumpàra pâinea cu 100 de elemente...
Se lasà noaptea, camioanele dispar o datà cu aparitia magiei locului,trebuie sà petreci noaptea màcar o datà în acest fel de locuri,este extraordinar !

O minunàtie...(Ilinca)
O minunàtie...
Dinosaur National Park, extraordinar prin trecutul visibil, fascinant sà descoperi singur oase de dinozauri iesind din roci, copiii sunt încântati, mai ales Matei de a participa la o pozà (trebuie sà aibà si ei niste corvoade...)
Sus în dreapta, se vede o coloanà vertebralà, partea dinspre coadà a unui dinozaur, jos în stânga, alta, jos în dreapta o miscare tectonicà a ridicat placa în care trebuie sà fie osemintele a sute de dinozauri prinsi într-o inundatie rapidà si teribilà...multe oase sunt la suprafatà prin erodarea nisipului pierificat si a straturilor de lavà. O enormà satisfactie pentru toti !
Goblin Valley, unul dintre locurile care ne-au surprins si fascinat cel mai mult, beneficiazà doar de statutul de State Park fatà de National Parks , parte dintre Statele Unite putin cunoscute deci în afara circuitelor turistice este o adevàratà minunàtie !!! Face parte indiscutabilà dintre locurile pe care le-am recomanda oricui oricând (în plus la numai 10 km se situeazà Little Wild Horse Canyon, pozele urmàtoare...Extraordinar !!! Extraordinar si prin faptul cà Ilincuta descoperà olita, poza dreapta sus, ne adaptàm deci echipamentul pentru excursii...
Goblin Valley, decorul natural al filmului "Galaxy Quest"
Little Wild Horse Canyon, la dus si la întors, ce bucurie !!! Sus în stânga, magic, nu?
Mergem cu copiii prin acest slot canyon, care nu este altceva decât o fisurà în nisipul pietrificat lucratà de apa torentialà mai bine de 10 kilometri...sunt atât de fermecati cà nimeni nu se plànge de obosealà.
Si tot asa mai bine de 10 km...

Bisti Badlands parte din badlandsurile (pàmanturi ostile) americane care ne-au încântat...profitàm sà trecem din nou, iar bàietii sà conducà din nou camperul pe un drum de pietris pustiu, ce bucurie !

Shiprock, New Mexico, un crater de vulcan explodat acum sute de milioane de ani, din care au ràmas doar o stâncà si un "zid" perimetral rectiliniu de lavà ridicat la aproape 90 de grade...zidul, în jur de 4 metri grosime constantà si pànà la 30 inàltime are totul pentru a fi fost creat de om si totusi nu este decât mâna naturii, este un loc cu adevàrat mistic ! Imaginea din dreapta sus, punctul mic alb este camperul, un loc de înnoptat extraordinar dupà un drum la fel de extraodinar de pariat cà nu se poate ajunge cu camperul...copiii în orice caz, sunt încântati pe astfel de drumuri au bilete în loja 1!
De la începutul càlàtoriei Ilinca ne-a oferit ràsàrituri de soare de toate culorile, de unele ne-am fi dispensat...nu însà cel de la Monument Valley, extraordinar ! Multumim iubito !

Petrified Forest, cea mai mare concentratie de lemn fosilizat de pe pàmânt, acum mai bine de 100 de milioane de ani Arizona se situa în zona ecuatorului, pàdurile extraordinare prin prezenta siliciului s-au pietrificat. Peisajul dezolant este extraordinar, aspectul lemnului este intact si este piatrà adevàratà...Trunchiurile sunt atât de numeroase încât locurile de parking sunt balizate cu lemn pietrificat...

Iatà deci....si câteva concluzii dupà 300 de zile în 15m2 umblàtori...
Noi - nu am divortat !!! este chiar foarte interesantà si savuroasà evolutia unui cuplu în astfel de conditii...
Copiii, ca niste pestisori în apà !!! este drept cà nu au multe griji... 300 de zile fàrà nici cea mai micà ràcealà, nici altceva, înseamnà cà sunt bine "în pielea lor" seria însà a fost întreruptà la iesirea din State la Tucson, o vaccinare împotriva hepatitei A plus aerul conditionat reglat pe "congelare rapidà" din magazine le-a dat ideea unei ràceli eficace...
Scoala - aveam dubii cu programa scolara prin corespondenta, dubiile devin convingeri, inutil de complicat chiar vicios, utilizarea constrângerilor ca factor creativ la 8 ani...noroc cà ne putem permite sà tàiem si sà mergem la esential...
Camperul, ha, iatà pagina lui Liviu uitatà de demult...
Ivecoul nostru este brav !!! singura problemà ràmâne interventia pentru suspensie fàcutà la Paris, prost fàcutà? piesà defectuasà, tot aplecat pe stânga, 3 cm, enorm!, roata se toceste în formà de con, suspensia cloncàne (termen tehnic) ...în rest mici probleme pentru care în Europa am merge la un garaj, asa, ne dispensàm, oricum în Statele Unite dacà am coborâ dintr-o navetà spatialà am fi priviti mai putin bizar...Una din baterii si-a dat demisia (imposibil de gàsit aici) o micà interventie pentru o încuietoare imposibilà, (nu aveau un surub potrivit)...iar o interventie pentru suspensie este de domeniul utopiei totale...
In urma drumurilor folclorice, bijuteria noastrà italianà a cam început sà scârtâie dar cum bine spune Liviu, citez, "dacà la o masinà italianà te deranjeazà când începe sà scârtâie, dai muzica mai tare", genial, în felul àsta este ca si cum am da copiii mai încet...Mai ràmân si câteva puncte de supravegheat gen, punctul cel mai jos al camperului, si usor accesibil (de lovit) este rezervorul de motorinà, genial, Forza Italia ! Mauro, non e posibile ! Deseori, unul din noi conduce iar celàlalt merge pe lângà camper màsurând dacà rezervorul trece hârtoapele...când và zicem cà nu suntem în vacantà...
In concluzie, Liviu, pentru America latinà, te rugàm, pune o cutie cu amortizoare pentru rotile din fatà si màcar un rezervor de motorinà làngà usà, gata de trimis..
Hasta Luego amigos !!!