Chiapas, ràmas la sfârsit cum spune francezul « pour la bonne bouche » din motive geografice mai mult decât strategice...statul este practic acoperit, absorbit, cotropit de pàdurea tropicalà. In mod paradoxal, peisajele ne amintesc de Maramures, dar cu liane, palmieri, cocotieri, si zapatisti...bine dar ce ar ràmâne din Maramures? Peisajele linistite si frumoase de le poti contempla cu orele, colinele de iarbà pe care îti vine sà te tàvàlesti înainte de a le picta, càsute izolate din lemn, drumuri reduse la expresia cea mai bazicà, culori, traditii, parfum local...Chiapas a pàstrat traditiile intacte de la modul de viatà, la credinte (aici spaniolii cu inchizitia lor par sà fi cedat nervos), la artizanat, portul traditional de zi cu zi. Chiapas ne va surprinde, inclusiv sau mai ales prin curàtenia exemplarà (ah, de câte ori ne gândim la Sonora, statul vecin Statelor Unite, primul nostru contact cu Mexicul, unde ultima datà s-au strâns gunoaiele la colonizare...unde lumea aruncà orice formà gunoi în naturà peste umàr de parcà ar face-o împlinindu-si o dorintà...este clar, curàtenia nu are nimic de a face cu sàràcia, ci cu cultura) Sà revenim la Chiapas si aceastà naturà darnicà, în care orice sàmântà càzutà pe jos accidental va da rod. Regiunea este una dintre cele mai frumoase dar si instabile din Mexic, miscarea zapatistà poate cà a reglat ceva detalii cu guvernul (de genul - cine guverneazà aici?) dar prin regimul de teroare si moartea multor inocenti au fàcut Chiapas-ului o reputatie dintre cele de ocolit pe departe. Situatia actualà pare sà se fi calmat relativ dar existà semne ale tensiunii. Oamenii sunt de altfel mai închisi mai putin comunicativi, par sà fie mai duri dar noi am fost întotdeauna primiti cu zâmbete, este drept cà avem pasaportul nostru zâmbitor blond cu rochite colorate...

Canyon del Sumidero, unul dintre primele contacte cu Chiapas, un canyon umplut acum mai bine de 30 de ani cu apele unui baraj de acumulare. In multe imagini apare ca un simbol al Chiapas-ului, nu este de mirare, faleza, in partea cea mai înaltà are 1000m verticali plus încà o datà adâncimea apei....In dreapta o cascadàsi formatia ei numità "Bradul de Cràciun", nu, nu, chiar nu vedem de ce...Pe margini, la câteva sute de metri de copiii bàlàcindu-se zgomotosi, crocodilii stau la soare imperturbabili...
San Cristobal de las Casas, 2300m altitudine, o nimica, unul dintre cele mai frumoase mici orase coloniale, foarte turistic, punctul de plecare pentru Ruta Maya.
Nu stiam dacà preferati Volkswagen broscutà sau Volkswagen broscutà deci...le-am pus pe amândouà. Aici este o masinà cu adevàrat traditionalà, modelul a fost fabricat în Mexic pânà acum câtiva ani. Acum, dupà toate onorurile primite în bogata sa carierà, inclusiv cel al masinii secolului, în Mexic l-a primit si pe cel al masinii cele mai furate, pentru piesele de schimb, de când nu se mai fabricà...
Petrecem prima noapte în plin centru (dacà vreti sà ne gàsiti într-un oras càutati întotdeauna kilometrul zero, acolo unde se bat hotelurile de lux) încercând sà organizàm urmàtoarea întâlnire cu quatorzepatii, prietenii francezi cu 3 copii. Miracolul întâlnirilor ni-i scoate în cale pe Benoît si Bernadette cu fetitele lor Morgane si Sarah (belgieni càlàtorind în jurul lumii) de care nu am reusit sà ne mai desprindem...dar nici màcar nu am fàcut mari eforturi...Ne vor duce în camping unde vom petrece o sàptàmânà de adevàratà vacantà...

Peninsula Yucatan...Da, stim trebuia sà trecem pe acolo dar in potopul de intâlniri interesante la San Cristobal ne dàm seama cà nu are sens sà alergàm. Yucatanul este o destinatie în sine, ne-ar trebui câteva sàptàmâni sà-l "facem" ceea ce ne-ar împinge Costa Rica în sezonul ploilor, si asta nu vrem în nici un caz....deci ràmâne pe altà datà.
Yupiiiii, suntem deci, în vacantà, cum ar spune copiii. Làsàm volanul de o parte si petrecem o sàptàmânà, în compania belgienilor, a francezilor (quatorzepatii), unei familii din Quebec, si, punctual, unor americani din Georgia si lista ar fi mai lungà...
Viata în camping...
Intâlnirile cu alti càlàtori pe termen lung, ca noi, mai ales cei càlàtorind cu copiii au ceva cu adevàrat particular, deja, o afinitate directà, interese comune. Copiii sunt absolut încântati sà descopere noi prieteni, în situatia lor, càlàtorind în jurul lumii, fàcând scoala cu pàrintii lor (la acest capitol, aproape sutà la sutà din familiile care càlàtoresc cu copiii de vârstà scolarà sunt franceze. Misterul ? CNED-ul, centrul national de educare la distantà, pe care deseori, ca toti càlàtorii, îl criticàm dar are ENORMUL merit de A EXISTA si a permite aceastà libertate exceptionalà !!! (Dacà aceste rânduri pot da o idee constructivà cuiva din ministerul învàtàmântului în Romania...) Prieteniile deci se leagà imediat, par deja prieteni de ani de zile...Viata comunà în camping la capàtul Pàmântului are un farmec aparte, un amestec de povestirile amintirilor vietii « sedentare », planuri de càlàtorie, viitor, pàtanii de càlàtorii, locuri de recomandat, de evitat, copiii si scoala lor...ne linistim sà vedem cà avem cu totii aceleasi greutàti, uf...Imaginile de sus, interminabilele mâncàruri, jos în stânga, scoala de dimineatà, fiecare îsi gàseste locusorul lui, în spate Vlad nu trage chiulul, el va primi ghiozdanul abia în septembrie, în stânga spate, Matei studiazà acompaniat de tata care lucreazà, paradisul, ce mai...(uneori). Imaginile mici, mergem cu taxiul în oras, bancheta din spate, aici, mai putin de 10 persoane într-o masinà...pare bizar, te controleazà politia, alàturi, focul de tabàrà de fiecare searà...jos în stânga, nu veti ghici niciodatà, degustare de làcuste uscate. Haideti, nu và strâmbati asa (mama, te vàd de aici...) este sà zicem, interesant, mai ales cu gustul de boia, totul este sà nu dai peste una mai putin uscatà care-ti lasà tot lichidul în gurà (Cristiana, nu suntem de frecventat...nu?) alàturi, o înfocatà partidà de badminton...Vacantà, ce mai!
Cutremurul...
Intr-una din diminete, copiii « vecinilor » ne spun cà noaptea a avut loc un cutremur – « Dar de unde stiti ? » - « Pài se misca camperul » Ne-am amuzat copios pe posibilele motive ale camperului miscàtor dar pe nedrept, realitatea este cà noi 5 am dormit ca niste prunci legànati de un cutremur de 6,4 grade...O posibilà idee, case pe cauciucuri în loc de fundatii...

San Juan Chamula, unul din putinele sate care au pàstrat traditii maya, reputatia satului este bazatà în special pe bisericà si pe agresivitatea cu care poti fi primit dacà faci poze. Satul în sine seamànà cu toate celelalte dar culorile portului local generalizat si ale pietii fac sà pàleascà de gelozie un curcubeu. Suntem imediat informati de ce ni se poate întâmpla dacà fotografiem ceea ce noi luasem drept dansatori traditionali - sfatul satului, câteva zeci de persoane aliniate pe marginea stràzii care de fapt sunt la "birou", judecà orice act comis în sat direct aici, pe trotuar. In acelasi gen, orice persoanà oficialà, ca si interiorul bisericii fotografiat si aparatele sunt confiscate...Piata ne degajeazà o oarecare senzatie de agresivitate...mergem deci sà luàm de la oficiul de turism autorizatiile nominale (cu platà) de a intra în bisericà. Bizar...
Interiorul este incredibil, poate cel mai bun exemplu al omului care sfinteste locul. Biserica în sine are gratia interiorului unui dulap vechi, gol si afumat, dar viata înàuntrul ei este o càlàtorie în timp si spatiu...
La intrarea noastrà, sefii unui sat indian ies dintr-o ceremonie însotiti de purtàtorii lor cu cutii, si làzi continând obiectele necesare riturilor si vràjitorii...Se vor ruga zgomotos în fata fatadei bisericii cerând permisiunea de a iesi precum au cerut-o pe cea de a intra în casa Domnului. Tesàturi ample coboarà din centrul unicei nave spre pàrti descriind un volum intim si senzual. Zeci de mii de lumânàri umplu volumul gol al bisericii cu un fum greoi. Mirosul tàmâiei amestecat cu fumul este greu de respirat. Solul, acoperit de ace verzi de pini, este un adevàrat patinoar obligându-te sà mergi încet târând picioarele. Indienii, toti în tinute traditionale impecabile se regrupeazà stând pe jos  printre sute de lumânàri (puse direct pe pardosealà), bulendre, papornite, ofrande, sticle, gàini, daaa...gàini, copii cu mucii pânà la piept stând la taifas zgomotos, rugându-se în soaptà. In ambele pàrti, vitrine cu toti sfintii sunt aliniate de-a lungul peretilor, statuile sunt adesea hidoase, stângace...greu de ghicit cine este cine, dacà pe fiecare vitrinà nu ar fi scris cu creta numele fiecàruia. Ïn fata lor, mese desperecheate lipite una de cealaltà pe toatà lungimea bisericii sunt suporturi pentru mii si mii de lumânàri...Sunt atât de multe încât este greu de respirat...Biserica este dedicatà Sfântului Juanito, îmi spune o indiancà admirând-o pe Ilinca...Sfântul Ionel, Ionut, Ionicà, cum am putea sà-l numim, în orice caz, Ioan Botezàtorul, deh. Aici lumea se roagà « a mi diosito » -  « dumnezeuasului meu » dacà am putea spune, intimitatea cu creatorul sau orice formà de zeitate este totalà...Fiecare grupulet este instalat în fata sfintisorului preferat. Intr-unul din grupuletele asezate pe jos, un zâmbet argintiu în tinuta traditionalà sedus de prezenta blond-angelicà a Ilincutei încearcà sà o ia în brate. In zadar, dar asta nu mà împiedicà sà intru în vorbà – « dar de ce veniti cu gàinile la bisericà ? » - « pentru cà asa se merge la bisericà » De ce nu ? ràspunsul are meritul de a fi clar si concis dar nu ne avanseazà cu mult în explicatia misterelor convietuirii mayaso-catolice...
Iesim cu Ilinca pentru o urgentà pàmânteascà în pàrculetul de alàturi. Imediat, politistul municipal, într-o tinutà jumàtate càlusar, jumàtate colindàtor cu buhaiul ne admonesteazà pentru virtualul gunoi pe care l-am fi putut làsa în urmà...Intorsi în bisericà, remarcàm cu stupoare cà pioasele gàini au trecut pe tàrâmul de mai apoi. Sàrmanele zburàtoare zac nebàgate în seamà pe jos printre acele pinilor, papornite si sticle de Coca Cola, Sfântul Ionut a fost ràsfàtat.
Iesim din bisericà fàrà a articula prea multe cuvinte, suntem profund impresionati, ne amintim cà la intrare eram nemultumiti precum un european normal de orice loc pentru care ai nevoie de permis, cà trebuie plàtit pentru a intra într-o bisericà...Iesim nedumeriti cà turistii sunt làsati sà asiste la astfel de ceremonii. De fapt îi deranjàm în mod profund în ceremoniile lor, în acest univers suprarealist dar coerent, turistii sunt pe postul mustei din lapte...Din diverse discutii apoi realizàm cà acest loc nu este pe placul tuturor, pentru multi catolici ceremoniile maya-catolice sunt dificile de acceptat, reminiscentele mayase sunt considerate precum sechele ale trecutului, nouà, în naivitatea noastrà nici nu ne trecuse prin minte...In orice caz, experienta pentru noi a fost fascinantà.

100km în 4 ore si jumàtate, aici topesii, traficul si curbele transformà fiecare km parcurs într-o victorie...Trecem prin Ocosingo, locul de bastinà al Zapatistilor. Ghidurile turistice sunt putin elogioase la adresa orasului si al drumurilor care duc aici din cauza miscàrilor politice revolutionare dar între San Cristobal si Palenque unicul drum trece prin Ocosingo. In plus, chiar alàturi este Tonina, una din zonele arheologice Maya importante, descoperite de foarte curând si încà extrem de putin vizitate. La intrarea în oras, o pancartà mare, chiar în fata unei cazàrmi militare dà tonul – « Sunteti în teritoriu Zapatist – aici poporul hotàràste si guvernul ascultà. » Bun, hai sà o luàm ca pe un bun venit, oricum nu avem de ales...
Ïn camping ne reântâlnim cu belgienii nostri, care ne-o luaserà înainte cu o zi, uitàm deci imediat de copii si refacem lumea (pentru a câta oarà?). Campingul este minuscul, echipamentul mai mult decât simbolic dar locul este paradisiac si pe urmà ne simtim cu belgienii de parcà petrecem vacantele împreunà din copilàrie...ne facem planurile, vom càlàtori împreunà pânà la frontiera Guatemaltecà, apoi ei se vor opri sà urmeze un curs de limba spaniolà.
Tonina, una din cetàtile mayase foarte belicoase, mari « decapitatori » ei au provocat càderea lui Palenque orasul vecin, dupà hàrtuieli de sute de ani. Particularitatea locului este cà ansamblul este unic, nu împràstiat, construit pe flancul unei coline. Orasul este deci în pantà, cu o denivelare de aproape o sutà de metri. Locul este practic nevizitat, o medie de 30 turisti pe zi, profitàm, în noua noastrà calitate de grup numeros sà luàm pentru prima datà un ghid, si va fi cu adevàrat interesant. Invàtàm multe despre structura vietii maya, cu inframundo-ul si supramundo-ul. Vizita edificiului destinat descoperirii inframundo-ului ia aluri de Indiana Jones (mai ales cu pàlàriile bàietilor) Stiinta si observarea subtilà a naturii a permis mayasilor sà se joace cu luminile directionale si indirectionale atât de delicat încât umbrele devin scheletice, citim umbrele craniului, rotulele picioarelor, labirintul obscur, îngropat este  cu adevàrat magic. Intràm apoi pe îngusta scarà de piatrà care coboarà adânc în Pàmânt – Locul era destinat ofrandelor de sânge creaturilor Inframundo-ului, copiii coboarà cu un amestec de fascinatie si teroare, dar nu vom ajunge prea departe...deja, dramà, trebuie imediat renuntat la pàlàriile mexicane, mult prea largi, iar 20 metri mai jos eu ràmân blocat între 2 pietre pe scara largà de 40 de centimetri în obscuritatea totalà, doar cu o lanternà cu manivelà dar fàrà a avea loc sà dau la manivelà...întoarcerea la camping càlare devine o banalitate a excursiei dar copiii sunt atât de încântati...

Tonina...Vàcutele de la Tonina si Indiana Jones în Inframundo.
Copiii...ah, nu-i aràtasem de mult...In dreapta sus, Vlad, trebuie semnalat...iar jos, tot el cu pàlària blocatà la intrarea inframuno-ului.

Cascadas Aqua Azul, 60 km, o mie de topes si douà ore si jumàtate mai târziu...ne asteptam la un loc pustiu, sàlbatic si ajungem într-un loc superturistic...Aici este de fapt limita sudistà a tururilor rutei maya, începute în Cancun, 2300 km într-o sàptàmânà...prima impresie este dezolanta dar ne dàm rapid seama cà tot ce s-a construit putea fi cu mult mai ràu. Seara, în spatele norului de turisti care începe sà se disipeze, descoperim càbànute din paie cu structuri din lemn. In plus, cascadele sunt  minunate, apa este cu adevàrat albastrà. Ceea ce este incredibil este cà râul continuà asa pe zeci de kilometri...Apa aduce mult calcar care acoperà absolut totul cu un gros strat alb, ceea ce dà un efect de fund de piscinà. Seara ràmânem singuri (cu belgienii) si un cuplu din Germania cu comunicativitatea si surâsul bazoreliefurilor maya. Alàturi de noi, un post de politie pàzit 24 de ore din 24. Curios, discut pânà târziu cu un politist (aici nu mai vorbim de càlusari, ci de tinutà bleumarin, armati pânà în dintii arborând un suràs mândru...). Pàzesc aceastà zonà ca o limità posibil tumultuoasà cu zapatistii. Discutàm deci de zapatisti, religie, de San Juan Chamula si imposibilitatea politiei de a interveni în aceste zone « traditionale » dacà và amintiti, acolo unde au proprii càlusari politisti. Interesant si amuzant. Noapte de vis...A doua zi, toti în piscinele individuale, între cascade, printre bolbori, plimbàri pe marginea cascadelor, copiii îsi vor aminti multà vreme...Si noi, dar ne vom aminti si de întâlnirea unui cuplu surâzàtor din Austria càlàtorind cu un camper Iveco 4x4 (Liviu, asta va fi baza urmàtorului camper ! si-l facem împreunà.).

A doua zi, dupà scoalà, atmosferà de vacantà...iar? Chiar o sà credeti cà suntem în vacantà...

Palenque. Pierdut în mijlocul junglei, situl este exceptional, reprezintà unul dintre orasele mayase cele mai avansate. Perioada cea mai înfloritoare, sub regele Pakal a làsat un oras cu multe indicii despre viata mayasilor. Intre diversele ruine traversând pàdurea tropicalà descoperim maimutele urlàtoare, sopârle gigantice...
Întorsi la camping, ne pregàtim sà terminàm ziua în piscinà, (càldura si umiditatea ambiantà nu ne permit un alt program, întelegeti-ne, nu avem de ales), ne instalàm deci în timp ce copiii pertubà metabolismul mimozelor senzitive care ne înconjoarà. Stau la pândà si cum se deschid, le ating sà se închidà din nou, si asa de la capàt, sàracele...Cu o zi înainte, « amuzamentul » a fost scosul càpuselor...în noua competitie, Vlad conduce competitia cu trei càpuse contra una pentru tata...Seara admiràm dansul licuricilor, iar noaptea, spectacolul unei eclipse totale de lunà tolàniti (copiii dorm, altfel "pàrinti" si "tolàniti" fiind 2 cuvinte antinomice) în scaunele pliabile cu o bere în mânà, dar unde gàsim timpul pentru toate aceste activitàti...?
Noaptea auzim pentru prima datà jalnicul urlet demn de sfârsitul lumii al maimutelor urlàtoare, impresionant...

Sus, stânga, maimuta urlàtoare (dati clic pe ea sà auziti urletul) - am fàcut tot ce am putut sà và facem sà vibrati, dar rezultatul este departe de înfricosàtoarea realitate...in orice caz, teribila maimutà urlàtoare, ca adult, are talia lui Ilinca, iar urletul ei se aude la kilometri (ca si al maimutei de altfel).
Alàturi, o reptilà giganticà descoperità de Matei, jos plimbarea prin parc iar în dreapta campingul de la Palenque. Pozele din piscina din care s-a luat imaginea, le-am autocenzurat, nu vrem sà ne atragem antipatia definitivà...
Bonampak, dacà mai este cazul de spus...Suntem pe bucla "Careterei Fronteriza" care separà Chiapas-ul de Guatemala, în jungla Lacandonà. De specificat, lucru care ne-a surprins, limba Maya nu este o limbà moartà, este încà vorbità de indigenii Lacandoni (din pàcate nu mai sunt decât vreo 200...), indigeni sutà la sutà mayasi pentru cà nu se amestecà cu nici o altà origine. In Mexic existà sute de limbi cu mii de dialecte, varietatea culturalà este exceptionalà...
Interesul lui Bonampak, în plus de situl în mijlocul junglei, care ne-a încântat, rezidà în picturile extrem de bine conservate, sunt cele mai bune picturi din toatà lumea maya. Desi nu par în poze, sunt foarte bine conservate în ciuda unor temperaturi ridicate si a umezelii teribile. Sàlile sunt direct deschise la aer liber fàrà aer conditionat sau altà protectie...Imaginile descriu scene din viata maya, tratamentul rezervat prizonierilor, decapitàri, torturi, smulgeri de unghii, descoperim o lume de poeti...
Frontera Corozal, pentru prima datà vedem Guatemala, malul din dreapta...dormim practic pe malul apei (da, da, tot cu belgienii) deranjati doar de blestematii tântari si zgomotul nocturn al traficului ilegal dar linistit al frontierei. Armata, vine cu camioanele demne de o superproductie americanà si tot tàràboiul sà efectueze controale prin sondaj gen o jumàtate de orà pe zi...traficele de narcotice si imigranti au zile frumoase înainte...Profitàm sà ne interesàm despre o eventualà traversare a frontierei aici (frontiera nu se trece decât cu lancha - un fel de pirogà) Ni se propune imediat sà lege 2 lanchas si sà urcàm camperul cu câte 2 roti pe fiecare - Si trece? - Daaa, fàrà probleme. Bun, ne mai jucàm noi de-a Indiana Jones, dar chiar asa...vom ràmâne cu planurile neschimbate, vom traversa jungla Lacandonà.
A doua zi, luàm o lancha pentru a vizita Yaxchilan, unul din siturile majore maya cele mai izolate, unicul acces se face cu barca la o orà pe râul Usumacinta, în plinà junglà. Crocodil pe dreapta! (crocodil Guatemaltec) Yaxchilan, o minunàtie, pe aici s-au perindat dinastiile Jaguar, dacà nu ar fi îngrijit, situl ar dispare înghitit de junglà în câteva zile.
Un adevàrat parc de distractii pentru mici si mari, nu?

Jos în stânga, predarea puterii între 2 dinastii Jaguar, ràmânem cu totii cu misterul disparitiei culturii maya, disparitie bruscà a tuturor oraselor practic în acelasi timp, iar asta nu se poate reprosa spaniolilor...mister total în ciuda multor ipoteze emise.
Alàturi, parkingul sitului arheologic si întoarcerea cu lancha.
Caretera Fronteriza, luàm o scurtàturà de pàmânt care taie jungla Lacandonà. Din motive de investisori putin scrupulosi, càutàri de petrol si multe alte cauze misterioase...aceastà junglà dispare vàzând cu ochii dar ceea ce a ràmas (deocamdatà) est încântàtor. Liviu, un Iveco aici, mai ales cu motorhome pe el este de guiness book...
Petrecem a doua zi si înnoptàm la Guacamayas, un ecopark, o realizare cu adevàrat savuroasà, în armonie cu natura. Pontoane din lemn traversând pergole înflorite plutesc deasupra colinelor vegetale, camerele, volume simple, colorate, protejate de structuri din lemn sustin superbe acoperisuri din împletituri de cocotieri...Când departe de jungla urbanà si de dorinta de a figura pe prima paginà, arhitectii dau numai dovadà de sensibilitate si interes pentru naturà, ce plàcere!!!! nu stim cine a construit ecoparkul dar îi multumim!
Rând pe rând, toatà lumea face kayak pe râul cu crocodili, în timp ce tata pescuieste (nu Radu, nu am prins nimic, în paradisul àsta, stiu, rusine...)
Jos în dreapta, petrecem câteva zile în rancho-ul lui Sandra (din Franta, instalatà aici) si Joaquin, ne-au primit ca în familia lor. Lagunas Montebellos, unde tràiesc ei, o regiune mai asemànàtoare cu Yukon-ul în Canada decât cu Mexicul, lacuri verde albastru între munti cu conifere, din pàcate vremea nu ne-a permis sà putem profita de aceastà minunàtie...

Vom profita în schimb pentru ultima noastrà noapte în Mexic de Lagos de Colon exact înainte de frontiera Guatemaltecà, o noapte pe màsura cadrului, am mai fi ràmas acolo dar perspectiva de a afronta prima noastrà frontierà Centro Americanà într-o sâmbàtà a relativizat calitàtile locului...desi, superb!

Imaginea din stânga sus, din fresca lui Diego Ribera de la Palacio Nacional, ceea ce cultura Mexicanà anticà (anterioarà colonizàrii spaniole), a adus lumii, imaginea de alàturi, lumea datoreazà Mexicului - porumbul, fasolea, rosiile (jitomatele, càci tomatele aici sunt altceva, un fel de rosii mici verzi cu o pàlàrioarà), maguey (un fruct), bumbacul, arahidele, avocatul, ananasul, zapote (o legumà), guma de mestecat, mamey, làcustele, papaya, ardeiul iute, jicama (un fruct legumà) si...vacante minunate!
Imaginea din dreapta jos, o ultimà privire înapoi din haosul frontierei Guatemaltece...

4 luni petrecute în Mexic, oameni încântàtori, locuri incredibile, am ratat multe din locurile pe care am fi vrut sà le vedem dar ne-am bucurat de tot ce am vàzut (poate mai putin Sonora...) Làsàm în urmà o tarà minunatà, si multi prieteni...
Bineînteles, nu avem inocenta de a ne spune cà Mexicul este exact asa cum l-am vàzut noi, nu am putut vedea decât o fatetà a icebergului, în orice caz, în afara sàràciei, am vàzut partea cea mai frumoasà. Multe lucruri la limita credibilului am auzit despre conflicte politice, etnice, despre coruptia politiei si a politicienilor pânà la cel mai înalt nivel...Dar ce putem spune, pasii si cauciucurile noastre (din ce în ce mai tocite) ne-au ghidat evitatându-ne orice formà de surprizà neplàcutà, pânà la iesirea în Guatemala. Iar ca sà încheiem, la vamà descoperim cà Dan, Matei si Ilinca au stat în Mexic timp de 4 luni în situatie ilegalà, vina...a vamesului de la intrarea în Mexico, care urmase cu sigurantà cursuri de salate de fructe dar nu de formalitàti frontaliere...4 luni în ilegalitate...In câte tàri în lume vamesul si-ar lua aerul de cocos tàind si spânzurând? Trimisi la seful serviciului frontierei pentru a rezolva situatia, suntem primiti ca de preotul satului. Cu zâmbete, ràbdare si bomboane pentru copii (si fàrà nici un bacsis!) problema este rezolvatà. Pàrintele, cà nu-mi vine sà zic altfel, terminà cu un "Que bonita familia!", binecuvântându-ne, "Que Dios les bendiga!"
Gracias Mexico !!! Que les vaya bien a todos...Pagina lui Liviu
De multà vreme uitatà, trebuie fàcut un bilant despre cum se circulà, în special viata într-un camper în Mexic...Despre înnoptare am tot vorbit, în naturà mai rar, deseori în centru satelor în fata bisericilor si a focurilor de artificii, în parkinguri pàzite în orasele mari, de câteva ori în campinguri, privilegiate mai ales pentru întâlnirile cu alti càlàtori, Mexicul s-a adeverit cu mult mai securitar decât ne-am fi asteptat, probabil si gratie principiilor pe care ni le-am impus. Nu circulàm niciodatà noaptea, avem mare grijà unde parcàm...
Motorina, 35 de centime de euro, da, existà...gazul (utilizàm propan) relativ usor disponibil, apa si ea relativ usor de gàsit la pompele de benzinà ne-au fàcut viata usoarà. Mâna de lucru pentru orice interventie mecanicà ràmâne pentru un european, foarte ieftinà, suspensia noastrà mai joasà de pe stânga demontatà, modificatà si remontatà în curtea unor prieteni pentru 40 euros (jumàtate de zi de lucru pentru 3 persoane)...Problema este cà orice altà interventie decât pur mecanicà îmi aminteste de povestea cu pisica si calendarul...iar noi, în calitate de obiect rulant neidentificat suntem un calendar ambulant.

 

 

 

Povestea càlàtoriei