O micà actualizare din camping...pentru a împàrtàsi câteva momente frumoase de viatà, întâlniri superbe, câteva filozofàri...si cele mai frumoase gânduri pentru sàrbàtori!
Un Guanaco simpatic pe marginea drumului se lasà îndelung mângâiat, mozolit, ciufulit...iar în cele din urmà, tentativele de a gusta obiectivul aparatului de fotografiat se adeveresc fructuoase...
Existà recorduri despre care auzim vag la radio, citim în presà, recorduri care trec neobservate sau dimpotrivà sunt extrem de mediatizate, dar ele se petrec atât de departe de viata nostrà si de centrele noastre de interes încât ràmân smulse de pe altà planetà...Depàsim o bicicletà urmatà într-o manierà protectoare de o masinà imatriculatà în Alaska...La a doua întâlnire ne oprim intrigati si, ce descoperire! Jean-Philippe Pattey, un simpatic elvetian, în plinà tentativà de a bate recordul de vitezà între Alaska - Prudhoe Bay, si Ushuaia. Recordul de actual este de 140 zile, el este la 118 zile si mai ràmân 200km. 120 zile !!! 26.000 km...pânà la 330km pe zi..."Jean-Philippe, te làsàm, nu vrem sà te întârziem!" îi spunem stresati de a nu-l deranja "Stati linistiti, am douà zile de avans, nu pot ajunge înainte de data prevàzutà, când mà asteaptà televiziunea la Ushuaia" ne ràspunde într-o francezà molcomà. Si ne întindem la taclale în plinà tentativà de record de vitezà, un paradox...Evocàm îndelung càlàtoriile noastre, suntem în mod vàdit reciproc impresionati de tentativele fiecàruia, el - de vitezà, noi - incredibila dubla tentativà de a nu divorta în patru ani într-o cutie de chibrituri, si de a nu ne scoate ochii (de tot) cu copiii...Fost asistent a lui Mike Horn în expeditia de-a lungul cercului polar în Antarctica "L-am avut la telefon azi dimineatà, era la Polul Sud...", la activ Asia, Australia într-o ambarcatie cu roti si...pânze, si, mai ales.....Trei operatii de inimà! Domnule, deseori mi-am aruncat pàlària pe jos în càlàtorie, dar încep sà o turtesc ràu de tot, se alege praful de ea....avem atât de multe lucruri de învàtat! Trei operatii de inimà ! în urma càrora un surâs sànàtos îi caracterizeazà portretul, iar pentru a-l depàsi cu camperul nostru trebuie sà bàgàm viteza a patra...
Multà vreme am crezut cà o astfel de càlàtorie sau, în general, o "nebunie", în viatà sunt rezervate unei elite...financiare sau màcar a unei sànàtàti perfecte. Despre finante am avut deja câteva lectii frumoase, de la tineri càlàtorind fàrà un ban lucrând ocazional pe parcurs, la familii càlàtorind cu copii în jurul lumii câstigând bani vânzând carnete de càlàtorie, calendare sau desene pe drum, cântând în cor cu copiii pe stradà, sau cu flasneta...experiente care ne reduc la niste simpli îmbuibati pufosi ai burgheziei turismului...Cât despre sànàtate, fàrà a încàlca indelicatetea tàrâmului vietii private a fiecàruia, và màrturisim încetisor la ureche - cu càlàtorii în jurul lumii s-ar putea umple un spital onest cu toate sectiile necesare, sala de operatie si cea de maternitate incluse! Ce avem deci în sala de asteptare....artere în minus, buuun, asta pentru noi este banal, astm, diabet, cardiaci "pânà în dinti", unii dupà trei infarcturi la rând, altii cu 3 operatii de inimà, rinichi în minus, asistentà respiratorie nocturnà (respiratia se opreste timp de 2 ore si jumàtate din 7 în timpul somnului !) sclerozà în placà, o nastere în perspectivà, iar pentru cei care nu înteleg ce facem cu càlàtoriile noastre, putem cu totii sà umplem o sectie întreagà de psihiatrie! Si încà, nu vorbim decât despre cei care au chef sà abordeze acest subiect...si fàrà a-i evoca pe cei între 70 si 80 de ani care dorm înghesuiti în cortul de pe acoperisul Land Roverului si care nu gàsesc timpul necesar pentru a îmbàtrâni...Da, societatea îi (ne) considerà cu sigurantà nebuni, dar oare nebunia nu este sà te resemnezi în fata "verdictului"? Si uite cum revin asupra experientei personale...Dupà accident, hemoragia internà, artera sfâsiatà, operatia ratatà din cauza venelor mele încàpàtânate, mergând încà cu cadrul metalic, toatà sectia de chirurgie se uita lung si cu milà la mine asteptând ca piratii sà mà decupeze din nou pentru a-mi pune o protezà...Chirurgul sef refuzând categoric, mi-a zis douà lucruri - Sà nu và menajati NICIODATA!, si...Mult noroc! Profit de acest nou an sà-i uràm sànàtate, viatà lungà si aceeasi întelepciune pentru urmàtoarele vieti (ne pregàtim pentru India...), avem nevoie de asemenea doctori! si uite cum revin eu la Jean-Philippe Pattey, sà fi avut noi doi oare aceleasi frecventàri medicale?

Jos, campingul din Rio Grande. Matei, Vlad si Ilinca, LINISTITI, fàrà sà ne cearà nimic, admirà peisajul! Ce fericire! Ce importantà mai are ce este în jur?
Pentru a ajunge la Ushuaia, traversàm din nou Chile, iar frontierele Chilene nu sunt dintre cele mai plàcute momente ale càlàtoriei...dar asupra acestui subiect vom mai reveni. Limita Tàrii de Foc este Strâmtoarea lui Magelan. O traversàm în partea ei cea mai îngustà, pe un vapor zdruncinat si acoperit în mod regulat de valuri. Un vânt glacial îti smulge pânà si putinele gânduri care iti pot traversa mintea, este cu adevàrat teribil... Sàlbaticà naturà pe care Magelan a trebuit sà o domesticeascà cu "cojile lor de nuci" - vezi vaporul din actualizarea precedentà...
"Un loc de dormit ?" Cu Parcé-ii gàsim genialà ideea de a contempla strâmtoarea noaptea...Fàrà a tine cont, însà de politica localà...
Teren minat de-a lungul stràmtorii! Dumnezeule mare, chilenii iaràsi ne surprind prin politica lor "umanà"...Ràzboaie, imigratie clandestinà, pozitii strategice, de orice naturà ar fi, nouà nu ni se poate da (pentru cà nu vrem sà primim) nici un argument recevabil pentru a instala mine antipersonal în Pàmântul care ne dà viatà. Rusine!

Dreapta, sus, micul nostru moment de justitie, "LAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS) SON ARGENTINAS" De mai bine de 150 de ani Argentina reclamà insulele anexate în mod abuziv de Anglia. Valul de onoare nationalà în Patagonia este impresionant. Dacà am suprima toate stràzile, pietele sau locurile publice în general care poartà numele "Las Malvinas Argentinas" sau "Los Heroes Argentinos de las Malvinas" ar trebui suprimate direct orasele, satele, chiar orice formà de viatà! In Ushuaia, aeroportul însàsi poartà numele...Incercarea de a le recupera cu forta în 1982 a relansat onoarea nationalà, dar prim ministrul Englez al epocii a înnecat în sânge o aviatie si o marinà argentinà tinere si inexperimentate...Ah, Margareto, Margaretoooo...tare nu fusesi o doamnà...Cred cà ar merita iaràsi un "rusine" în rosu, nu? Iar aici, cine vorbeste de Anglia, vorbeste de Chile, baza lor aerianà, cu toate simpatiile de vecinàtate care decurg...
Sus, stânga, cred cà dedicatia este clarà, pàstràviorul Tàrii de Foc prins cu lingurita...dar aici cresc pânà la 15 kilograme !, vom încerca sà facem mai bine (100 de dolari permisul de pescuit pentru o zi, ai interesul sà-l prinzi pe cel mare, Radu...) Si iaràsi discutiile între tata (cu bàietii) si mama "Omorâti biete animale"...si o întelegem, clar, critic terenele minate si uite cum mà port, dar....Radu, când venim în Romania, ne iei apàrarea, da? Dacà mai vrei alte poze cu trofeuri...Cred cà mesajul este clar.
Alàturi, Tara de Foc în toatà màretia ei, asemànarea cu Alaska este impresionantà, dar.....nu au nici un fel de mamifer mare, nici, ursi, lupi, elani, nimic din ceea ce ne dàdea pielea de gàinà cântând prin pàduri pentru a evita surprize de talie....Bizar, bizar, bizar...Cel mai teribil animal pe aici este vulpea, al doilea trebuie sà fie iepurasul.
Ushuaia, orasul cel mai austral din lume...500 de zile separà cele douà imagini din stânga...500 de zile, 40.000 km, 15 tàri (Michaela, promitem, data viitoare vom pune o hartà generalà...), câte amintiri si câteva fire de pàr alb în plus...Cele douà extreme latitudinale ale càlàtoriei noastre. Ajungem la Ushuaia cu dorinta de a ne "aseza", de a savura acest moment. In plus, sosim cu un alai mare de camperuri pline cu copii, vrem sà facem din acest sejur un moment memorabil si odihnitor. Panoul din dreapta nu este complet, lipseste Bucurestiul, da, vom face o reclamatie.
Miha, uite drumul care urcà la camper, superb. Printre copaci mai jos captàm wi-fi...In camping se formeazà tabare nationale, sus în dreapta, (as fi situat imaginea acum vreo 60 de ani), tabàra germanà. Jos stânga, pista de ski a campingului, într-una din dimineti, prima noastrà zàpadà australà. Dreapta, sàrbàtorim 9 ani de càsàtorie. Meniu, salatà de vinete, fasole bàtutà, muuult vin si dragoste. Bine, de acord, nouà ani, este putin dar cei doi ani de càlàtorie, pentru cele 24 de ore pe zi ar trebui sà conteze dublu! Cum, triplu?
Tabàra Franco-Românà. I-am pus pe francezi înainte doar pentru cà sunt mai numerosi, nu de alta, nu và faceti idei cà ne-am dat cu stràinii. liviu, Cristiana, dacà nu ati vrut sà veniti...In spate, canalul Beagle.
Continuàm decoratia camperului, oare cum va aràta la sfârsitul càlàtoriei? Adevàrul este cà multi càlàtoresc cu ceva între o cutie frigorificà - ambulantà - dubà blindatà a armatei care rimeazà greu cu contactul uman...Jos, profitând de câteva raze de soare copiii fac scoala afarà. La dreapta...nu chiar toti fac scoala...
24 decembrie...stresul pàrintilor este mai prezent decât al copiilor, se pare cà Mos Cràciun a fost zàrit prin preajmà. Refugiati în sala comunà, la adàpost de intemperiile verii australe, copiii se nàpustesc la fereastrà...Mosul în persoanà! Adevàratul, Unicul!!! In plus, vorbeste francezà! Cicà ar fi unii copiii mai mari care cred cà mosul nu ar exista, dar marea majoritate nu au nici un dubiu, precum toti adultii care suntem aici, altfel, nu am fi. Copiii sunt pierduti. Fiecare îsi primeste cadoul...
Si ai nostri sunt chemati unul câte unul...Emotionati îsi iau cadoul, Matei prinde grai în cele din urmà si ne màrtusiseste "Eram sigur cà de data asta îl vom vedea"..."Ah, da?" "Pài clar, cu decalajul orar important..." iar mai apoi..."Ati vàzut, este clar cà suntem la capàtul Pàmântului, am fost ULTIMII copii care au primit jucàriile..." " Ah, da?" "Pài la sfârsit, sacul era gol!" Ce lipsà de perspicacitate, pàrintii àstia...Vràjiti, sar cu totii sà deschidà cadourile realizànd târziu cà au ratat plecarea mosului cu sania cu reni (sau poate cu guanacosi aici...) "Dar unde o parcase?" " Trebuie sà fi fost pe aici prin pàdure..." Un moment magic, în care sclipirea din ochii copiilor ni i-a umplut pe ai nostri de lacrimi. Ah, Ushuaia...và vor vorbi când îi veti întâlni, este sigur!
A doua zi, câtiva dintre noi, deh, càlàtorilor le sade bine cu drumul", pleacà làsând amintiri frumoase în jur. Minunati oameni....Stânga, Michel si Micheline, alàturi, Jacqueline et Jean-Paul...dar stai, dom'le, ce asemànare între Jean-Paul si Mosul, incredibil...Jean-Paul, dacà cumva îl întâlnesti multumeste-i din suflet pentru noi toti! Alàturi, Muriel si Thierry, Parcé-ii nostri dragi...Muriel, de origine greacà, pe care ne-a apostrofat-o Jina (stàpâna lui Milan) "Grecoaicà?" "Nuuuuuuuuuuuu...TI-GAAAAAAAANCA grecoaicà !!!
"Jos, Marie-Paule et Jacques cu LandRoverul lor, alàturi, Bernadette si Daniel...45 de ani de càsàtorie si un mic secret - în fiecare diminetà Daniel urcà scara la cortul de pe Land cu platoul cu micul dejun, momentul nostru matinal preferat de spionat...Au fàcut si turul lumii în bicicletà tandem la 60 de ani !!! Si ghiciti unde au gàsit oamenii cei mai primitori din toatà càlàtoria lor? Nu và zic, o sà spuneti cà dacà-i pe asa, nu merità sà mai càlàtoriti...
Sus, dincolo de canalul Beagle, dar và màrturisim cà nu am fost, asta este ceea ce se vede cu zoomul, noi am stat cuminti lângà gràtarul de alàturi...Jos, uite cum îl uitam pe Jean-Paul - altul...un francez càlàtoreste de-a lungul Anzilor cu trei cai. Ii uràm mult noroc si sha moale...
O fotografie aparent fàrà interes dar suntem la douà zile de echinoxul de varà...Dupà câteva zile de lapovità, vremea s-a hotàrât si va ninge timp de douà zile, surprinzàtor dar superb...Din când în când o micà spàrturà în nori ne oferà libertatea conditionalà de a iesi în oras...

Câteva flori într-un peisaj înghetat...
De mai multà vreme aveam un mic gând ascuns...sà profitàm de latitudinea extremà pentru a ajunge în Antarctica. Si am încercat! Ushuaia se aflà la mai putin de o mie de kilometri de Antarctica, iar pretul cel mai abordabil pentru noi 5, pentru 10 zile...20.000 de dolari, douà zeci de mii...Dar faptul cà am càutat, am tatonat, ne-am ràsfàtat cu aceastà "nebunie", este putin ca si cum am atins banchiza, am vàzut pinguinii Emperador, nu ne gândisem vreodatà înainte cà am putea sà mângâiem o astfel de idee. Stiam cà ne vom opri la 1000km, dar ràmânem totusi cu amàràciunea de a ne fi oprit la 20.000 de dolari de continentul înghetat...si cu cea de a fi bântuiti de teama de a redeveni, vreodatà, rezonabili...

 

Povestea càlàtoriei