Parque Nacional "Los Glaciares", ghetarul "Perito Moreno" - precum spune, ghidul, un ghetar "nàscut sà fie un star!". Câteva date interesante...In momentul în care mai toti ghetarii de pe Pàmânt pierd în mod semnificativ din volum, pentru a nu utiliza alarmantul - se topesc - Perito Moreno este dintre singurele ghetare care sunt stabile. 60 metri înàltime...un imobil de 20 de etaje...5 kilometri làrgime, 15 lungime, ghetarul avanseazà cu doi metri pe zi în Lago Argentino. Miscarea incredibilului volum de gheatà desi este fàcutà tiptil - imposibil de sesizat cu ochiul liber, este acompaniatà de rupturi, impresionante zgomote de explozii. Enorme blocuri de gheatà se desprind în limita lui într-un spectacol asurzitor...
Ajungem la càderea noptii, vedem pentru prima datà ghetarul...inutil de explicat emotia generalà...Perito Moreno...adevàratul!
Adultii, copiii...Jos în stânga, ne instalàm pentru o lungà zi de contemplare a ghetarului în asteptarea càderii blocurilor de gheatà. La fiecare bubuiturà, copiii se aruncà pe parapet - A càzut?
Dimineata, înainte de ràsàritul soarelui. Câteva siluete, în stânga jos và pot da o micà idee despre scara ansamblului...
Câteva momente ale zilei. Treptat soarele trece în spatele ghetarului dezvàluindu-ne magia contre-jourului. Gheata devine din ce în ce mai magicà, transparente, reflexii magice albàstrui..Feeric!

O micà recapitulare de la capitolul Alaska - Canada...De ce gheata este albastrà? Gheata absoarbe toate culorile spectrului luminos, exceptând abastrul, pe care îl reflectà. Este ceea ce percepem noi. Ar fi fost superb cu roz, dar este minunat si asa...

Marea de gheatà, fotografie luatà cu un zoom de 450mm. Departe...
60 metri, 20 de etaje înàltime...
Bine, nu mai zic nimic...
Umbra norilor se prelinge peste ghetar sculptând volume dramatice.
Da, Rebeca, albastrul este exact asa...dar în contre-jour. Feeric!
Incredibile nuante de bleu...
Apusul soarelui...
Stânga, marea de gheatà, dimineata, seara....dreapta, umbrele ghetarului la apusul soarelui.
Asta, parcà am mai pus-o o datà...ce importantà mai are? 700 de fotografii într-o zi, credeti cà sunt usor de triat, de selectionat? Mai bine vi le dàm si alegeti voi cà noi ne-am pierdut discernàmântul....
Dar în orice caz, din toatà seria cu Perito Moreno (mic, sus în stânga), iat-o pe preferata noastrà....
Sfârsitul zilei...un nor atât de delicat.....

Din campingul improvizat pe malul lacului Roca, încercàm o nouà partidà de pescuit, dar cu tot alaiul copiilor...Inutil de spus cà într-o ambiantà asurzitoare de Nàvodari, pestii vor ràmâne departe de noi...Jos, stânga, un mic vapor abandonat, dreapta, Eric.

 

Dacà doriti sà mai vedeti ghetari si iceberguri, dati clic pe camper...