Bolivia, o tarà practic necunoscutà, dar pentru cei care i-au pàtruns tainele, renumità pentru superlative. Lista cu "cel mai" si "cea mai" - din lume pare interminabilà.
Impreunà cu Paraguay, singurele tàri ale Americii Latine fàrà iesire la mare, iesire de care Bolivia a fost privatà de càtre Chile la sfârsitul secolului 19, în urma ràzboiului Pacificului. Sàlbatic ràzboi cu un crud deznodàmânt în urma càruia nici Chile, nici Marea Britanie puternic implicatà nu au làsat multi prieteni în urmà...Paraguayul de asemenea prin anii 30 în urma unei speculatii despre eventuale zàcàminte de petrol anexeazà un teritoriu echivalent a mai bine de jumàtatea Romaniei. Avem injusta impresie cà mai toti vecinii s-au servit din Bolivia, si încà este una dintre cele mai bogate tàri ale emisferei sudice si...dintre cele mai sàrace.
Bolivia, o minunatà tarà de indigeni (cei mai multi din toatà america latinà), tara cea mai înaltà, cea mai izolatà natie a emisferei sud. Una dintre cele mai friguroase, càlduroase, vântoase, uscate, aride, sàrate, mlàstinoase din lume. Cea mai înaltà capitalà din lume, cel mai înalt oras din lume (Potosi), cea mai inaltà sosea din lume, drumul cel mai ucigas din lume, si se poate continua.....Cea mai sàracà din toatà America Latinà si totusi....dintre cele mai bogate vorbind de resursele naturale...O minunàtie...Petrol, aur, argint, zinc, staniu, litium - cea mai mare rezervà din lume !

Trecerea frontierei este o adevàratà plàcere, o surprinzàtoare organizare simplà, de bun simt de ambele pàrti. Tàifàsuim îndelung cu politistul bolivian despre minunàtiile Boliviei, nu înainte de a ne fi prezentat cu o mândrie greu de ascuns pe Evo Morales, presedintele indigen al Boliviei, din tabloul agàtat la loc de cinste, al càrui zâmbet stràbate victorios un strat gros de medalii. Puternicà personalitate, adoratà în majoritate, detestatà în rest, dar este normal, Bolivia este tara cu cei mai multi indigeni din America Latinà, mai bine de 60 la sutà...

La câtiva kilometri de frontierà, Copacabana (a nu se confunda cu Copacabana din Brazilia...), ultima noastrà haltà pe malul lacului Titicaca. Dormim exact pe mal, pregàtindu-l pe Simon, spàlându-l cu apà din lac, pentru ceremonia zilei urmàtoare, obiceiul local - La bendicion de las movilidades, adicà binecuvântarea masinilor. Aici, în fiecare zi la ora 10, dupà slujbà, totul se binecuvinteazà, iar ceremonia legatà de masini ia o importantà particularà. Plàtim deci cei zece bolivianosi de rigoare (un euro) si ne asezàm primii la coadà împopotonându-l pe Simon în asteptarea pàrintelui...In cursul sàptàmânii este destul de rar sà fie mai mult de douà masini (azi erau 5) dar duminica piata este plinà - taxiuri, autobuze, camioane...iar pe 6 august binecuvântarea este generalà la plajà direct...Pàrintele ne binecuvânteazà camperul, pe noi toti, fàrà sà întrebe - bàrbatul în mod firesc este cel care conduce - îmi binecuvinteazà mâinile, si fàcând turul binecuvânteazà bineînteles, de douà ori pe...motorhome.
O ultimà pozà în famiie dar fàrà Matei, ràmas ascuns înàuntru, putin "depàsit" de evenimente...
Vecinii nostri, însà, ce spectacol ! Veniti de departe, din toatà Bolivia, la fiecare nouà masinà - mà rog, cuvântul "nou" trebuie relativizat...pasajul la catedrala din Copacabana este obligatoriu. Proprietarii masinii de teren din spatele nostru, o agentie de voiaj din Uyuni, sunt mai mult decât familiarizati cu evenimentul. Tot ce se poate cumpàra se pune pe capota motorului, trecerile repetate sub apa sfintità a pàrintelui devin un adevàrat dus colectiv, insistà ca pàrintele sà binecuvinteze rotile, volanul, oglinzile, nimic nu scapà. Poze cu pàrintele de brat, sub brat, de umeri vor sfinti cu sigurantà îndelung decorul agentiei din Uyuni, iar pentru a termina, confetti, artificii, pocnitori, vin spumos în genul câstigàtorilor unui raliu (totul sfintit în prealabil) vor da un ultim strat protector ansamblului In cele din urmà decorul este mai degrabà din genul sfârsitului unui ràzboi civil decât a unei binecuvântàri...Ce spectacol! Bineînteles, intru în vorbà cu ei, si cu cei din spate si asa mai departe...Sfânta bere curge de spumegà pocalele, în cele din urmà mà întreb dacà este rezonabil sà mai pun mâinile pe volan dar îmi amintesc repede cà mi-au fost binecuvântate, deci, dupà îndelungi adiouri luàm directia La Paz...dar ce spectacol !Memorabil...
O ultimà ochiadà adresatà lacului care ne-a oferit momente memorabile si o remarcabilà traversare cu un bac relativ plutitor...Un mare bravo prezentei de spirit a lui Matei. Eu cobor sà dau o mânà de ajutor la coborâre unei indigene în vârstà luate în stop...Frâna de mânà obosità dupà atâta drum cedeazà, Simon luând calea lacului la vale...Mateiasul nostru, însà, sare pe scaunul soferului, apasà pe frânà de picior, opreste motorul si bagà viteza întâi. Ce prezentà de spirit...Sà mai zicà cineva cà este o nebunie când làsàm copiii sà conducà camperul...asteptàm acum o reactie de la Vad si Ilincuta...
Dreapta jos, La Paz, un oras incredibil prin pozitia geograficà, amestecul de culturi, poluare...Situat între 3000 si 4100m, trebuie sà fie unul dintre rarele orase unde urci pentru a coborâ în pàturile sociale. Diferenta de climà este impresionantà între partea de jos si cea de sus, dar eroziunile solului demne de parcurile americane sunt omniprezente...Ca si în Mexic ne va fascina acest amestec de traditie si modernitate, de samanism si culturà contemporanà, turnuri de locuinte moderne si fetusi de lame de îngropat la temeliile caselor, superb!

Vom petrece aproape trei sàptàmâni în curtea (parkingul) hotelului Oberland, pasajul obligatoriu al tuturor càlàtorilor. Beneficiem de terenuri de sport, piscinà, wi-fi...si de compania extrem de plàcutà a multor altor càlàtori. Ne reîntâlnim cu 14patii, de care ne separasem cu câteva zile în urmà, dar între timp, Shanna, ciobànescul lor german a murit, intestinul gros înconjurase stomacul iar sfârsitul a fost inevitabil...Suntem si noi amàrâti tare, un câine cu adevàrat particular, în plus fàcuserà practic turul lumii împreunà...Càlàtoria ei s-a oprit la La Paz si la rândul nostru îi facem un omagiu...
In curtea hotelului, suntem zece camperuri...germania, elvetia, franta, romania, înghesuiti unii în altii asa cum am detesta sà càlàtorim cu un camper în Europa, dar, aici, ce plàcere! Taclale, planuri bune de càlàtorie, aventuri, sticlele de vin sunt maltratate pânà seara târziu...iar pentru a continua, ne regàsim deseori la restaurantul hotelului, un elvetian întreprinzàtor ne delecteazà cu specialitàti europeene, chiar si cu "fondue de fromage" Ce bine se mànâncà în Bolivia...Cristiana si Liviu ne trimit filtre de ulei si aer, le multumim din suflet !!! Am dorit sà contactàm pentru a primi pachetul ambasada românà dar a închis de mult...dar cu motorhome màcar am redresat putin balanta schimburilor economice între Romania si Bolivia...Pentru a primi niste càrti, am contactat ambasada Romaniei din Santiago de Chile, care, ea, existà, explicându-le aventurile noastre...Nici màcar un ràspuns, si ne pare ràu. Nu trebuie sà reprezentàm pentru ei nici un interes, probabil cà ceea ce facem noi nu este serios...
O zi separà cele douà imagini de sus, o zi si un eveniment - Evo Morales declarà ambasadorul Statelor Unite - persona non grata. A doua zi, numai noi si 14patii. Iesim totusi rapid sà facem plinurile de gaz si motorinà, umplem tot ce se poate umple si...asteptàm. Cât despre vecinii nostri germanici, dupà ce au rezistat eroic gràtarului nostru cu vinete pentu o sàlàticà pe cinste sà plece ei pentru atâta lucru...

Ne ducem des în cartieru artizanatului în centru, profitàm cà putem sà làsàm bàietii "la vatrà", greu de scos în lume printre magazine de tesàturi...vizitàm piata "vràjitorilor". Stive de fetusi de lama, colectii de oase de tot feul de animale, cactusi halucinogeni, prafuri de tot felul, amulete se amestecà în mod divin cu artizanatul local, iar frunzele de coca se vând la tot pasul...Jos în dreapta, Emma, am îndràgit-o cu adevàrat, o minà de cunostinte populare, un farmec deosebit, vom trece deseori sà o vedem si sà cumpàràm diverse tràsnài de la ea...de fiecare datà ne luàm ràmas bun pentru a ne vedea a doua zi...In cele din urmà, onoarea supremà, sau mai bine recunoasterea supremà fatà de un indigen, suntem invitati sà mestecàm coca împreunà...Multe persoane surprinzàtoare, atasante, precum bàtrâneul sofer de taxi vorbàret care ne pune la curent cu toate cifrele economiei Boliviane, impresionant, iar în cele din urmà, ne scoate un joc de memorie si culturà...Sà-i spunem o tarà oarecare si din memorie ne dà toate caracteristicile principale - Pài...Romania - Biiine, Europa de est, dar face parte din comunitatea europeanà, suprafata - 237.000km2, populatia - 23 milioane de locuitori, limba - româna, capitala - Bucuresti, moneda - leul - îl vom scuza de a nu fi la curent cu noua monedà atât de impersonalà, dar ce spectacol !Ii làsàm un frumos bacsis, ne strânge în brate îndelung, ne separàm cu greu...Credeam cà în Bolivia vom face economii...aiurea, atât de multe lucruri le làsasem pentru La Paz "cà este mai ieftin" cà o luàm pe aràturà ràu de tot...Dentist pentru toatà trupa (un cabinet demn de cele mai moderne în Europa...si probabil cea mai bunà dentistà pe care am putut-o avea vreodatà!), reparatii pentru Simon, investitii gen nou radio pentru camper, Ipod, nou ordinator PC pentru a-l inlocui pe cel vechi, lector de casete pentru scoalà si sigur uit multe...Simon, ah sàracul, încercàm sà gàsim hiba încàlzirii motorului...garajistul ne explicà clar - aici primul lucru la o masinà din stràinàtate se blocheazà sonda de temperaturà - pài bine...rezultatul unei zi petrecute într-un garaj pràfuit - sistemul de a bloca ventilatorul îl gàsim a doua zi pe jos, sub camper, ulei în motor este (iar) cu mult prea mult, uià sà ne punà înapoi cârligul de remorcare, cabluri de la aerul conditionat se plimbà fericite în libertate uitând sà fie fixate...iar motorul suferà exact ca înainte, când aveam 100 de euros mai mult în buzunare...Se vede treaba cà un fetus de lama îngropat la garaj sub radiator ar fi ajutat...
Alàturi de La Paz este statiunea de ski cea mai înaltà din lume, 5500m, dar nu và imaginati Austria...se pare cà un indigen închiriazà câteva schiuri desperechiate, dar ce record....Intr-una din zile vecinii nostri francezi dau o fugà pânà sus. Precauti, îi làsàm sà se întoarcà, màcar sà fim siguri cà este zàpadà înainte de a încàlzi planeta cu motorul nostru. Se întorc a doua zi cu frumoase nuante verde albàstrui, fàrà màcar sà fi ajuns sus...iatà deci un record mondial în fata càruia ne-am dezumflat....Alt record abandonat, soseaua cea mai ucigasà din lume coborând în 70 km aproape 3000m, drumul este atât de îngust si periculos, încât se conduce pe partea stângà - bizar, nu? dar soferul trebuie sà poatà vedea exact marginea pràpastiei. Michaela, Radu, ne amintim imaginile pe care ni le-ati trimis acuma muuultà vreme, dar am abandonat...

In cele din urmà ne làsàm în urmà vecinii francezi în asteptarea cursurilor scolare si plecàm înainte, directia Sajama. In drum, în plin desertul altiplanoului, la Curahuara de Carangas, o bisericà din adobe pictatà, o bijuterie...Pictatul bisericii a durat mai bine de o sutà de ani, executatà numai cu artisti locali. O adevàratà curiozitate a desertului. Altà curiozitate, suntem la frontiera cu Chile, armata deci gereazà cam tot, chiar si vizita bisericii ne-o face...un soldat.
Chiar la intrare, prima imagine...infernul dacà cumva cineva ar avea ideea de a càlca alàturi...Superbà bisericà!
Sajama, cactusi înfloriti, suntem la 4500m...
Satul Sajama, biserica din adobe, în fata unei piete din nisip...locuri atât de simple si umane, înduiosàtoare biserici în care simti cu adevàrat o sànàtoasà proximitate cu Creatorul...
Alàturi, peisajul din spatele bisericii, doi vulcani care ne amintesc de Guatemala, numai cà aici ne surprins numàrul de mini tornade...Pàmântul este încàlzit bine de soare datorità altitudinii dar aerul la o micà înàltime este foarte rece, miscàrile maselor de aer între jos si sus se fac deci prin vârtejuri...Ne regàsim deseori cu camperul în mijlocul unui vârtej, greu de vàzut ceva....

Dedicatie lui Cristiana, Liviu si Teo, - Aventurile lui Motorhome în America de Sud...
Bine, de acord, sunt nasii nostri, în plus colegi si prieteni cu Marilena de când se jucau în groapa cu nisip, dar suntem mândri sà-i avem printre prieteni si aducem un omagiu calitàtilor or umane si profesionale...

Sus stânga, ba da, este acolo mic de tot, dreapta, un fel de Yellowstone local, dar singuri singurei si nu existà nici un fel de barierà, la început, fascinant, mai apoi îti spui cà o barierutà micutà pe ici pe colo...nu ar face ràu. Vom înnopta chiar aici, alàturi. Jos stânga, între pietris si nisip, elanul este esential, trenul din spate al lui Simon valseazà, derapajul controlat se impune sistematic, de mai multe ori ne "scoatem" cu un ultim efort al motorului, dar este drept, uneori conduce Matei, uneori Vlad sau Ilinca...In schimb trecerile prin apà la face tata sub obiectivul aparatului lui mama...

Uneori drumul este marcat foarte vag, simple urme de cauciucuri în nisip, uneori, limitele sunt...chiar albia râului. Mai derapând, mai alunecând de pe pietre, puntea de pe fatà este deseori depàsità de evenimente...Ne dàm jos, màsuràm din priviri, avansàm în mod "strategic", dar Simon al nostru trece în cele din urmà peste tot ! Jos în dreapta, un mic cuibulet de odihnà binemeritatà.
Geysere la Sajama.
Prietenele noastre Alpacele. Cum strigà Ilinca, entuziasmatà, "Paca, iama !" si stie sà numere pânà la trei Pace si trei Iame !!!
Sajama - 6540m, Simon - 4500m, culcat de soare...
Si iaràsi un culcat de soare...Numai noi, bolta emisferei sudice si aceastà linistità senzatie de vid care ne umple toti porii.

La rubrica "ràspundem cititorilor" - dupà alimentatie, spàlatul rufelor....Rebeca (data viitoare, promitem, vom selectiona întrebàrile culturale), iata deci o bunà mostrà în parcul Sajama...4500m altitudine deci, cearceafurile lui Vlad plàtesc de aceastà datà tributul altitudinii, ah, và vedem de aici gândind cà ne martirizàm copiii...Imaginea de sus stânga, mama (suflecatà pàn' la brâu, bineînteles) spalà în râul Sajama stând la taclale cu o indigenà aymara, imaginea din dreapta, tata se ocupà de uscat, patru minute pentru un cearceaf, record dificil de bàtut, nu? Imaginea de jos, "cadrul" spàlàtoriei...Este drept, ràmâne un caz particular, în rest, în spàlàtorii (dar de mult nu am mai vàzut una...), sau spàlàm de mânà, pe unde se poate, sau gàsim pe cineva sà o facà...Ràmâne totusi acest mister al altitudinii, în ciuda aclimatàrii succesive - iar acum de multà vreme suntem peste 3500m, din când în când unul dintre noi îsi face de cap...Matei, Vlad, mama sau tata, dar niciodatà Ilincuta ! Celebra zicalà cu privire la copiii - "2 ani = 2000 metri" poate fi revàzutà !

Imaginea se sus stânga, o plantà particularà, de forma unei colonii, Llareta - tràieste numai în altiplano, între Bolivia si Chile, între 4000 si 5000m, o surprinzàtoare plantà prin prezenta ei nesperatà, verdele optimist si cresterea de 1 milimetru pe an - và imaginati vârsta...Uscatà, devine un combustibil eficient utilizat în mine ceea ce explicà faptul cà este pe cale de disparitie...Copiii îsi iau jucàriile si se joacà de crapà, pânà când totul se terminà cu o ceartà bunà si ne întoarcem "acasà" cu copiii urlând ca o familie normalà...

 

Nu ati terminat, mai este încà o paginà...dati clic aici !

Povestea càlàtoriei