Patagonia...probabil putine locuri pe Pàmânt au o putere evocatoare atât de importantà, si nu stim de ce...Nu este nicidecum un teritoriu extrem prin latitudine, sudul Patagoniei având echivalentul emisferei nordice doar deasupra Londrei dar senzatia de capàtul Pàmântului este extrem de puternicà. Vânturile, clima în general, distantele incredibile între douà forme vagi de viatà umanà, litoralul infinit...totul este între magie si dezolare. Imaginati-và statul de Chubut, unul dintre statele Patagoniei, 230.000 km2 pntru 400.000 locuitori, si comparati cu Romania. Intre noi fie vorba - din fericire cà argentina nu este cu mult mai populatà...atât de sociabili, vorbàreti...nu ar mai fi chip sà avansàm...
Ajungem la Puerto Deseado, în parcul national Rio Deseado în "comitet restrâns", doar noi si familia Parcé. Timp de douà zile vremea ne justificà cu toate amànuntele necesare existenta pinguinilor pe aceste meleaguri. Este drept cà ne obisnuisem sà-i vedem prin ochelarii de soare în ultimul timp...Zgribuliti sub plàpumile de puf si legànati de rafalele de vânt ni-i imaginàm cu o satisfactie cinicà, pe cei de la Lonely Planet (slàvind acest loc) mestecând în mod obligat paginile savurosului lor ghid...Serile, un film, al doilea mai apoi al treilea pentru a înneca tristetea acestui Nomansland...Hai, mai stàm încà o zi, si...In mod bizar, tremurând sub cuverturi abia acum realizàm ce sansa incredibilà am avut cu vremea...probabil zece zile de ploaie în doi ani, si mai ales, niciodatà douà la rând...A doua zi, miracol, începe spectacolul, ne mutàm pe malul râului Deseado, în fata unei insulite locuità de o zgomotoasà colonie de pinguini....In spatele ei, alta, locuità de o asurzitoare colonie de lei de mare, si pentru a putea profita pe deplin, un tur cu barca ne permite sà descoperim delfinii Tonina (mai rapizi decât decansarea aparatelor de fotografiat), câteva colonii de cormorani, sà stàm la plajà cu pinguinii, sà savuràm de aproape mirosul de peste al leilor de mare ....Zilele, càci vor fi mai multe, (vom pleca cu greu de aici), - scoalà de dimineata, pescuitul de dupà amiazà, alergatul dupà crabi...iar seara exceptionalul spectacol al apusului de soare, tolàniti în fotolii, cu pàhàrelul de vin si gràtarul de vàcutà sau peste, dupà norocul zilei...Asta despre Ria Deseado, cât despre interesul mult làudatului oràsel Puerto Deseado însà, am avea câteva lucruri de spus celor de la Lonely Planet...si sà le uràm poftà bunà!
Spectacolul de searà cu searà...Una din seri...
Urmàtoarea...

Si tot asa...Cu pescuitul însà, cu pàrere de ràu, Radu, nu am rescris paginile pescuitului Argentinian. Si totusi, calamari, anshoa, creveti, scoici, pui, totul s-a perindat prin cârligele noastre în speranta capturii impresionante, pentru a prinde în cele din urmà 14 pesti de talia unui stavrid bine hrànit. Noi vroiam însà, un Pes Gallo, sau un mic rechin delicios, se pare, un peste demn de fotografiat pe verticalà. Pe aici, momeala se pregàteste cu dragoste - tonul dintr-o cutie de conservà se freacà bine cu ulei de màsline, iar inauntru se lasà la macerat puiul sau calamarii. Mmh, te întrebi dacà mai face sà mergi la pescuit în cele din urmà. Vânzàtorul momelilor în ultimul moment mà cheamà înapoi si-mi strecoarà în sac trei pejerrey proaspeti - "dacà nu merge, puteti spune cà i-ati pescuit pe àstia". Plec divizat între admiratia fatà de un pescar care stie ce este aia onoarea...si aerul de turist debutant pe care trebuie sà-l eman...

Arhitectul, tot arhitect...nu s-a putut împiedica sà và punà "detalii" ale apusului de soare. Scara trebuie sà fie ceva de genul 1:100.000.000. Frumos, dom'le, àstia au meserie...
Iatà si un câmp înflorit în Patagonia, dar si o micà problemà de organizare, mama schimbà pàtura canapelei lui Simon, iar din restul tesàturii, Ilincuta primeste o nouà rochità. Cum stàm putin cam...claie peste gràmadà...avem acum noua grijà de a nu o "turti" cum spun bàietii...
Vai, dragà ce ochi frumosi! Trebuie sà discute între ei...Instalati pe o falezà acoperità de cuiburile din guano, o colinie de cormorani gris se lasà îndelung admiratà - îndelung, în limita în care ne tine nasul, càci stalactitele emanà un miros necrutàtor ! "Vlad, dacà ai fi un cormoran, ai sta într-un cuib de caca?" - "Nu, nu, nu !" Categoric si nenegociabil...
Cum gàsim brosura cu pàsàrile promitem sà và dàm numele celei de jos...este incredibil cât de multe lucruri se pot pierde într-un spatiu atât de mic...
Jos, cormoranul negru, alàturi, gaviota australà.
Insula leilor de mare
Scàrpinatul...
Intre noi fie vorba, leii de mare trebuie sà aibà adevàrate probleme de cuplu...Orice formà de comunicare trece prin ràcnete, urlete înfioràtoare, râgâieli exceptionale...Impresionantul si superbul mascul (si o stie, fir-ar el sà fie...) regleazà scurt orice fel de emancipare femininà...Ultima imagine, un mic elan pentru a se arunca în apà.
Pinguinii lui Magelan, spectacolul asigurat pe coasta Patagonà. Valdez, Punta Tombo, Cabo Dos Bahias, Rio Deseado...Vlàdut dorea de la începutul càlàtoriei sà mângâie un bebelus pinguin...Grea misiune, în plus, panourile sunt clare, pinguin plus mânà egal BOBO la deget! Pinguinii vin si ne trag de pantaloni, ne ciupesc de tot ce pot...în plus, si pe bunà dreptate, rangerii parcului încearcà cu mare greutate sà-i pàstreze la distantà de turisti, sà ràmânà pe cât de sàlbatici se poate....Curiozitatea simpaticelor animàlute nu pare însà sà aibà limite, vin pe platformele din lemn delicat amenajate si fac un scandal nemaipomenit.
Punta Tombo, cea mai mare colonie de pinguini din lume în afara Antarcticii, mai bine de o jumàtate de milion de pinguini fac un tàràboi memorabil...Stiti cum face un pinguin? Nu, nu sunt înduiosàtoare piuituri ci mai degrabà ceva demn de ràgetul màgarului, surprinzàtor pentru niste animàlute atât de cochete...Iar toti în cor sunt memorabili! Pinguinii tràiesc aici câteva luni pe an, bàrbatii sosesc înaintea doamnelor (cum spun bàietii) si construiesc sau aranjeazà cuibul. Doamna alege în acelasi timp cuibul si domnul (nu, masina nu!), si vor ràmâne fideli, frumos...
Pozele sunt amestecate din diverse locuri dar la fiecare ocazie posibilà ne-am bucurat de acest spectacol. "Pintu", cum spune Ilinca, ne-ati fermecat! Michaela, iatà-ti verisoara pe o plajà cu pinguini!
Si iat-o din nou, mândrà, pânà si pinguinii se uità dupà ea...
Motorhome cu pinguini,
Pentru nasii, de la fini...
Românul s-a nàscut poet, nu?
Prietenii de vacantà...

Seara, orà de trafic, pinguinii se întorc de la lucru...

 

Nu ati terminat, mai este încà o paginà, dati clic aici...

Povestea càlàtoriei