Stim cà pentru ultima datà în aceastà càlàtorie vom putea trài magia suprarealistà a ghetarilor...Ne-am hotàrât sà nu ne privàm, sà facem o excursie de o zi cu vaporul pe Lago Argentina, deci nu ne veti scàpa usor, nu và vom ierta... încercàm prin mai multe poze decât de obicei sà redàm magia acestui moment...
Parque Nacional Los Glaciares, o mini - Antarctica pentru noi...nu vom adàuga multe cuvinte...strictul necesar pentru a acompania imaginile unei zile ce ne-a làsat cu ridurile ochilor holbati si cu mandibulele anchilozate...
Plimbare printre iceberguri.
Ghetarul Upsala, 860 km2 de gheatà...O manierà de a spune, càci un ghetar nu este apà înghetatà ci zàpadà compactatà, desi uneori nu pare foarte evident...
Upsala. Nu càutati referinta vreunei scàri umane, peretele frontal màsoarà o sutà de metri înàltime, un imobil de 40 de etaje!
Unul dintre iceberguri s-a ràsturnat în mod miraculos dezvàluindu-ne o lume magicà...Ràsturnarea s-a petrecut cu foarte putin timp înainte, încà vedem apa scurgându-se...
Vaporul din dreapta este doar pentrua a và reda scara...In imaginea de dedesubt, se vede clar icebergul ràsturnat, partea albà din stânga fiind cea care fusese deasupra apei, un infim volum...
Pe o fotografie încà se mai pot pune ceva cuvinte dar în realitate...un moment cu adevàrat exceptional! Partea intimà a unui iceberg la suprafatà, un adevàrat organism cu viatà...
Câteva detalii...de la masa tàcerii la creasta crocodilului, forme geometrice, profiluri hazoase, ràtuste, varietetea icebergurilor este infinità si fascinantà...
Fascinantà poartà a unei alte lumi...
 
 
 
O micà dedicatie lui Jean-Marie...
 
Ghetarul Spegazzini (sau ceva de genul àsta...), mai bine de 140 m înàltime...Vaporul de trei etaje dà o vagà idee a scàrii, dar este oprit la cei 300 metri regulamentari în fata lui, deci el pare cu mult mai mare decât este...Valurile create de un perete desprins din ghetar pot fi periculoase...
Intrarea în altà lume...
Alte intràri...dar pe asta am ràtàcit-o ràu, este de la Upsala.
Jos, plimbarea se terminà la perito Moreno, ne simtim cu totii ca si cum l-am vedea pe Perito Moreno "al nostru".
Si iatà zgomotosul grup franco-român pe vapor...care nu trece niciodatà neobservat...Incà mai auzim, prin alti càlàtori întâlniti pe drum, ecourile interminabilelor petreceri de la Ushuaia..."Ah, voi erati?"

Anke, Peter, noch ein mal, entschuldigung für unsere deutch, wir wissen das si werden lesen diese wörten, wir haben passiert ein wunderbar moment mit ihnen, und wir (hope that after the trip) wir verden machen etwas zusammen !!! Sicher! Clar! Und vielen dank für die schöne aquarele mit Perito Moreno !!!
Pe bune !


Germana noastrà este cu adevàrat "de baltà", dar important este sà fii înteles, càlàtorind înveti sà te faci înteles uneori cu putine cuvinte, multe gesticulàri si o sticlà de vin...

La El Calafate, deci, reîntâlnim un cuplu de prieteni din Germania, Freiburg. Anke si Peter fàrà a-l uita pe Paco, fidelul lor companion. Genul de întâlniri sau reîntâlniri despre care simti puternic cà nu sunt rezultatul întâmplàrii...Minunati! Ne vom reîntâlni, mai mult ca sigur...

Iatà deci, và spunem pe curând, dar fàrà ghetari...

 

Pagina precedentà

Povestea càlàtoriei